Öö ja päev


ÖÖ JA PÄEV
(Asta Kass)

Igal asjal on algus ja lõpp. Päeval ka. Päev algab muidugi mõista
hommikust ja lõpeb õhtuga. Pärast tuleb veel öö, aga temast palju
rääkida ei tea, kes see nii väga öösiti väljas käib, kui on aeg magada.
Öö ongi une ja unenägude aeg.
Päev on iseasi. Päeval käiakse lasteaias ja koolis, tööl ja sõpradel
külas, aetakse omavahel juttu, mängitakse ja tehakse huvitavaid asju.
Ja seda kõike alustatakse varakult, niipea kui saabub hommik. Hommik
on päeva armas tütar, päris laps alles. Ta on hästi välja puhanud
ning seepärast rõõmsas tujus ja igapidi tragi.
Õhtut peab päev oma pojaks, kes koos temaga vanemaks saab ja väsib.
"Õhtul tehakse kokkuvõtteid", ütles õhtu hommikule, kui nad jälle
vaidlema läksid, kumb neist tähtsam on.
"Kui päev möödus hästi, on õhtul kõik rahul", seletas õhtu õpetlikult.
"Ja kui midagi jäi tegemata, mõeldakse selle üle järele ja otsustatakse
hommikul uuesti proovida."
"Vaat-vaat, hommiku!" hüüatas hommik. Inimesed ütlevad ju selgelt
välja, et hommik on õhtust targem, mis me siin enam vaidleme."
"Mis see tarkus tähendab. Inimesed ütlevad ka: "Ära kiida päeva
enne õhtut", väidles ühtu vastu.
Mõnikord nõudsid nad õigust päeva käest. "Ma ei tea. Mulle olete
tähtsad ja armsad mõlemad."
Öö kuulas ja pidas naeru: "Kah asi, mille üle vaielda. Peaasi, et
me kõik olemas oleme ja teeme kokku täpselt ööpäeva. Mina annan
puhkuse ja une, ei neil oleks kellelgi ilma puhkamata õiget hoogu ja
vaielda ei jaksaks nad hoopiski. Vaata, et mina see kõige tähtsam
veel olengi. Aga hakka nüüd kiitlema..."NACHT UND TAG (Asta Kass)

Jede Sache hat einen Beginn und ein Ende. Der Tag auch.
Der Tag beginnt natürlich am Morgen und endet mit dem Abend.
Anschließend kommt noch die Nacht, aber von ihr weiß man nicht
viel zu sagen, aber wer geht schon so oft des Nachts raus, wenn
es Zeit zu schlafen ist. Die Nacht ist doch Schlafens- und Traumzeit.
Der Tag ist eine andere Sache. Am Tage geht man in den Kindergarten
und zur Schule, Arbeit und Freunde besuchen, man plaudert miteinan-
der, spielt und macht interessante Sachen.
Und dies alles beginnt man früh, sobald der Morgen kommt. Der Morgen
ist des Tages liebe Tochter, ganz jung noch.
Er ist gut erholt und daher in froher Laune und in jeder Weise fleißig.
Den Abend hält der Tag für seinen Sohn, der mit ihm älter und müder
wird.
"Am Abend macht man Zusammenfassungen", sagte der Abend zum
Morgen, als sie wieder streiten gingen, wer von ihnen wichtiger sei.
"Wenn der Tag gut verlief, sind am Abend alle zufrieden", erklärte der
Abend belehrend. "Und wenn etwas ungetan blieb, denkt man darüber
nach und beschließt, es am Morgen neu zu probieren.
"Schau-schau, am Morgen!" rief der Morgen. "Leute sagen doch
deutlich, dass der Morgen klüger als der Abend ist, was streiten wir
hier noch?"
"Was bedeutet schon diese Klugheit? Leute sagen auch: "Lobe den
Tag nicht vor dem Abend!" stritt der Abend zurück.
Manchmal verlangten sie vom Tag die Wahrheit: "Ich weiß nicht.
Für mich seid Ihr beide wichtig und lieb."
Die Nacht hörte zu und schmunzelte. "Na ja, was gibt es darüber über-
haupt zu streiten? Hauptsache, dass wir alle existieren und alle zusam-
men genau einen Tag ergeben. Ich gebe Erholung und Traum, niemand
von ihnen hätte, ohne sich zu erholen, den richtigen Schwung, und die
Kraft zu streiten hätten sie schon gar nicht. Es sieht so aus, als wäre
ich der Wichtigste. Aber jetzt beginne ich zu prahlen...

von den Autoren dieser Seite ins Deutsche übersetzt

Laul kuudest

LAUL KUUDEST (Liili Remmel)

Kui käes jaanuarikuu,
siis alanud on aasta uus.
Kui veebruarikuu on käes,
jääpurikaid sa räästas* näed,
ja märtsikuu sees till-till-till,
meil näitab ennast lumelill.

Jääd pika ninaga, ahaa,
sest nalja ju aprillis saab.
Ai-ai, ai-ai, ai-ai, ai,
ilm üsna soe on juba mais.
Nüüd mere ääres päris pruun
võid olla, sest on juunikuu.

Suu maasikatest täitsa kriim*,
sa naerad juulis ih-ih-hii.
Ning augustis on lausa lust,
kõik viljad valmis saavad just.
Septembris lapsed kooli kõik,
on tänavatel nende hõik.

Oktoobris kuldsed lehed veel
on puudel ja ka pargiteel.
Novembris puud on raagu jäänd,
sa kuuled vihma, tuule häält.
Detsembris ole korralik,
sest piilub sind ju päkapikk.

Nii tihti ennast muudab ilm,
sest väga pikk on aastaring.
Kevad, suvi, sügis, talv,
kui üks jääb puudu, siis on halb.
On aastas kokku kaksteist kuud,
kõik üle loetud on nad ju.

*räästas - katuse alumises servas
*kriim - määrdunudLIED DER MONATE (Liili Remmel)

Wenn der Januarmonat da ist,
da hat ein neues Jahr begonnen.
Wenn der Februarmonat da ist,
siehst Du in der Traufe Eiszapfen,
im Märzmonat till-till-till,
uns zeigt sich die Schneeblume.

Bleibst mit langer Nase, ahaa,
weil es doch im April Scherze gibt.
Ai-ai, ai-ai, ai-ai, ai,
das Wetter ist im Mai schon ziemlich warm.
Jetzt kannst Du am Meeresrand ziemlich
braun sein, weil es ist Junimonat.

Mund ist von Erdbeeren ganz fleckig,
Du lachst im Juli ih-ih-hii.
Und im August ist voll Spaß,
Alle Früchte werden gerade fertig.
Im September alle Kinder in die Schule,
ist auf den Straßen ihr Ruf.

Im Oktober sind noch goldene Blätter auf
den Bäumen und auch auf den Parkwegen.
Im November sind die Bäume blattlos geworden,
Du hörst die Stimme vom Regen, Wind.
Im Dezember sei anständig,
weil der Wichtelmann Dich doch beobachten.

So oft ändert sich das Wetter,
weil der Jahreskreis sehr lang ist.
Frühling, Sommer, Herbst, Winter,
wenn eines fehlt, dann ist schlecht.
Das Jahr hat insgesamt zwölf Monate,
alle sind doch aufgezählt.

* Traufe - unterste Teil vom Dach
* kriim - fleckig, schmutzig

von den Autoren dieser Seite ins Deutsche übersetzt

Neli soovi

NELI SOOVI (Lev Tolstoi järgi)

Peedule meeldis uisutada, kelgutada ja lumesõda mängida. Ta oleks
soovinud seda teha aasta läbi. Aga Peedu isa ütles: "Kirjuta oma
soov minu märkmikusse!"
Saabus kevad. Lilled õitsesid, linnud laulsid, ojad vulisesid. Nüüd
soovis Peedu: "Peaks kevad kogu aeg püsima!" Isa palus tal sellegi
soovi kirja panna.
Suvi tõi kaasa soojad ilmad ja magusad marjad. Suplemast tulles
hüüdis Peedu: "Just suvi on kõige parem aeg!" Ka selle soovi käskis
isa tal üles kirjutada.
Sügisel sõitis Peedu isaga maale. Poiss käis metsas seenel ja sõi aias
ploome, pirne ja õunu. "Küll oleks tore, kui sügis jääks püsima!" soovis ta.
Nüüd näitas isa talle oma märkmikku. Sinna oli Peedu kirjutanud
juba kolm sarnast soovi. Isa ütles: "Näed nüüd: Looja on inimestest
targem! Kui sinu esimene soov oleks täide läinud, siis poleks olnud
ei kevadet, suve ega sügist!"

(Vene keelest tõlkinud Jüri Piik ja Hardi Tiidus)VIER WÜNSCHE (nach Lev Tolstoi)

Peedu gefiel Eislaufen, Schlitten fahren und Schneeballschlacht spielen.
Er hätte sich gewünscht, dies das ganze Jahr durch zu machen. Aber
Peedus Vater sagte: "Schreib Deinen Wunsch auf meinen Notizblock!"
Der Frühling kam. Blumen blüten, Vögel sangen, Bäche plätscherten.
Jetzt wünschte sich Peedu: "Es müsste die ganze Zeit Frühling sein!"
Der Vater bat ihn, auch diesen Wunsch aufzuschreiben.
Der Sommer brachte warme Wetter und süße Beeren.
Während er vom Planschen kam rief Peedu: "Gerade Sommer ist die
be
ste Zeit." Auch diesen Wunsch befahl der Vater aufzuschreiben.
Im Herbst fuhr Peedu mit dem Vater auf das Land. Der Junge ging im
Wald Pilze sammeln und aß im Garten Pflaumen, Birnen und Äpfel.
"Toll wäre es doch, wenn der Herbst bleiben könnte!" wünschte er.
Jetzt zeigte der Vater ihm seinen Notizblock. Da hatte Peedu schon
drei ähnliche Wünsche hineingeschrieben. Vater sagte: Jetzt siehst Du:
Gott ist klüger als die Menschen! Wäre Dein erster Wunsch in Erfüllung
gegangen, dann wäre weder Frühling, Sommer noch Herbst gewesen!"

(aus der russischen Sprache übersetzt [ins Estnische] von Jüri Piik und Hardi Tiidus)

von den Autoren dieser Seite ins Deutsche übersetzt

Minevik ja tulevik

MINEVIK JA TULEVIK (Henno Käo)

Tulevik on see, mis tuleb,
minevik on läinud,
ega tulevikku ole
mitte keegi näinud.

Minevik läks minema,
ei ütelnud head aega,
temal pole harilikult
viisakusteks aega.

Viisakus ei ole vist ka
tuleviku komme,
tere ütlemata kohal
on ta juba homme.VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT

Zukunft ist das, was kommt,
Vergangenheit ist gegangen,
die Zukunft hat
noch niemand gesehen.

Vergangenheit ging weg,
hat nicht gesagt "Auf Wiedersehen",
sie hat gewöhnlicherweise nicht die
Zeit für Höflichkeiten.

Höflichkeit ist womöglich auch nicht
der Brauch der Zukunft,
ohne Hallo zu sagen ist sie
morgen schon anwesend.

von den Autoren dieser Seite ins Deutsche übersetzt

Meile antud aeg

MEILE ANTUD AEG (Anita Ganeri)

Sekund sekundi, minut minuti, kuu kuu ja aasta aasta järel möödub
aeg. Mitu korda sa päeva jooksul kella vaatad? Loe kokku, see
üllatab sind. Enamik inimesi vaatab ärgates kohe kella. Aeg valitseb
meie üle: Ütleb, millal ärgata, millal kooli, tööle või bussi peale
minna, millal süüa, sõpradega kohtuda või magama minna.

(Inglise keelest tõlkinud Linda Pool)UNS GEGEBENE ZEIT (Anita Ganeri)

Sekunde für Sekunde, Minute für Minute, Monat für Monat und
Jahr für Jahr vergeht die Zeit. Wie viele Male schaust Du während
eines Tages auf die Uhr? Zähle zusammen, es wird Dich überraschen.
Die meisten Menschen schauen beim Aufwachen gleich auf die
Uhr. Die Zeit herrscht über uns: Sie sagt, wann aufzustehen, wann zur Schule,
zur Arbeit oder in den Bus einzusteigen, wann zu essen, mit Freunden
zu treffen oder schlafenzugehen ist.

(Aus der englischen Sprache [ins Estnische] übersetzt von Linda Pool)

von den Autoren dieser Seite ins Deutsche übersetzt

Vanaõeluse silm

VANAÕELUSE SILM

Eesti rahvajutt

Muiste leidnud metsaküla elanik linnateelt maast taskukella.
Kell läikinud kenasti päikesepaistel. Mees polnud kunagi enne
kella näinud ega teadnud, mis asi see on. Näidanud leidu teisele
omanurga* mehele. See tundnud kella aga niisama vähe kui tema
ise. Mehed pannud kella kõrva juurde - kell tiksunud. Üks meestest
öelnud: "Kuule, ei see küll õige asi ole! See pole muud kui vanaõeluse*
silm, mis metsa vahele ära kaotatud!"
Mehed visanud kella plartsti teele maha, lõiganud lepikust
tublid vemblad* ja hakanud kellale valu andma. Peksnud kella
pihuks ja põrmuks. Kuulanud teised siis, kas vanaõelus tiksutab
veel silma. "Vait on! Juba sai küll!" rõõmustanud mehed ja läinud
oma teed.

* omanurga - oma küla, sama kandi
* vanaõeluse - vanapagana, vanakurjaDES TEUFELS AUGE

Estnische Volksgeschichte

Einst soll ein Walddorfbewohner auf dem Boden der Straße in die Stadt
eine Taschenuhr gefunden haben. Die Uhr hätte im Sonnenschein hübsch
geglänzt. Der Mann soll solch eine Uhr noch nie vorher gesehen und hätte
nicht gewusst, um was es sich gehandelt hat. Er soll sie einem anderen
Mann aus seinem Dorf gezeigt haben. Aber dieser hätte diese Uhr genauso
wenig gekannt wie er selbst. Die Männer sollen die Uhr an ihr Ohr gehalten
haben - sie tickte. Einer der Männer hätte gesagt: "Sag mal, das kann
doch nicht richtig sein! Das ist nichts anderes als des Teufels Auge, das
im Wald verlorengegangen ist."
Die Männer sollen die Uhr knallend auf den Boden der Straße geschmissen
haben, schlugen sie mit ordentlichen Ruten aus dem Erlenwald und
begannen, der Uhr Schmerzen zuzufügen. Die Uhr soll kurz und klein
geschlagen worden sein. Beide hätten dann gehorcht, ob das Teufelsauge
noch ticken würde.
"Sie ist still! Sie hat genug gekriegt!" sollen sich die Männer gefreut und
ihres Weges gegangen sein.

Mõni rida raamatust

MÕNI RIDA RAAMATUST

Leelo Tungal

Poisist, kes on ulakas, ja
plikatirtsust saamatust
õige pea võib saada asja,
kui ta hoolib raamatust.
Raamat kaaslaseks võib olla
sulle iga ilmaga.
Mis kord oli, mis võib tulla -
uuri oma silmaga!
Mõtled, kuis saaks reise teha
suurde ilmaruumi, ja
milline võiks välja näha
muumitrolli muumia*,
milleks värisevad haavad,
miks on süsi süsimust...
Otsi välja õige raamat,
küll ta teab su küsimust!
Tahad saada targaks, rikkaks,
ilusaks ja tugevaks -
ole lahke, mis seal ikka:
hakka kohe lugejaks!

*muumia - säilitusainetega immutatud surnukehaEINIGE ZEILEN AUS DEM BUCH

Leelo Tungal

Aus einem Jungen, der schelmisch ist, und
aus einem tollpatschigen jungen Hüpfer (weibl.),
kann ziemlich bald was werden,
wenn er sich etwas aus Büchern macht.
Ein Buch kann bei jedem Wetter Dein
Begleiter sein.
Was mal war, was kommen kann -
untersuche es mit deinem eigenen Auge!
Du denkst, wie man Reisen zum großen Weltraum
machen könnte, und
wie eine Mumie von Muumitroll aussehen könnte,
weswegen zittern Espen,
warum ist Kohle kohlschwarz,
suche das richtig Buch aus,
es wird Deine Frage schon wissen!
Du möchtest klug, reich, schön und stark werden -
bitte sehr, was soll's:
Werde gleich zum Leser!